Diensten

 • Projectdefinitie

  Als de haalbaarheid overtuigend aangetoond is, wordt het programma dat op de locatie moet worden gerealiseerd nauwkeurig omschreven…
  Lees meer…

 • Ontwerp

  De eerste ontwerpen, tekeningen, worden gemaakt. Nu wordt voor de opdrachtgever zichtbaar hoe groot het volume van het gebouw wordt…
  Lees meer…

 • Bouwtechniek

  In deze fase wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. Bij grotere werken worden adviseurs ingeschakeld op het gebied van installaties…
  Lees meer…

 • Vergunningen

  Met onze brede kennis en ervaring, kunnen wij u bijstaan in het aanvragen van álle voor een bouwplan benodigde vergunningen…
  Lees meer…

 • Nazorg

  Als het project wordt opgeleverd, begint in feite het gebouw zijn prestatie te leveren. Nu wordt duidelijk of de, tijdens de voor…
  Lees meer…

Leveringsvoorwaarden

Voor alle werkzaamheden wordt na de vrijblijvende kennismaking op verzoek een schriftelijke offerte opgemaakt. Hierin staat in ieder geval een omschrijving van de werkzaamheden en een aanduiding van het honorarium. De handtekening van de opdrachtgever maakt de offerte tot schriftelijke opdrachtbevestiging.

Voor professionele opdrachtgevers is van toepassing de DNR 2011.

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011). Een exemplaar van de DNR 2011 wordt op verzoek kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden, of u kunt hem hier downloaden.

Voor particuliere opdrachtgevers is van toepassing de CR 2006.

Al onze werkzaamheden tbv particuliere opdrachtgevers worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Consumentenregeling 2006 rechtsverhouding consument – architect met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 109/2006. Een exemplaar van de CR 2006 wordt op verzoek kosteloos aan particuliere opdrachtgevers toegezonden.