Bureau

VDLP Architecten is opgericht in 1979 door Marc van der Linden. Met een compact team van gedreven medewerkers, hebben we een brede kennis in huis op het gebied van herbestemming, renovatie en nieuwbouw.

Onze opdrachtgevers bestaan hoofdzakelijk uit gemeenten, woningcorporaties, sportverenigingen, projectontwikkelaars, aannemers en particulieren. Bij complexere projecten werken we vaak in bouwteamverband of vormen een consortium met andere bouwpartners, zoals bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven.

Voor ons is het steeds de uitdaging om de vraag naar ruimte van de opdrachtgever, binnen het gestelde budget, compleet te beantwoorden.

Steeds meer zien we gebouwen als een toevallige en tijdelijke compositie van grondstoffen. De bouw gebruikt het overgrote deel van alle grondstoffen en deze worden schaarser. We vinden het belangrijk en onze verantwoordelijkheid om, als een gebouw haar functie verloren heeft, de grondstoffen weer uit het gebouw vrij te maken en in de bouwketen terug te brengen.

VDLP Architecten is een door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf.

Team

Jelger Ansems
partner | projectleider

Marc van der Linden
partner | architect

Olga Taal
architect

Onze partners van Plan-S

logo-plan-s-ZTPLAN-S is een samenwerkingsverband tussen architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. De coöperatie PLAN-S bestaat uit negen ontwerpbureaus, die allen gevestigd zijn op Strijp-S te Eindhoven. VDLP Architecten is partner en mede-oprichter van de coöperatie.

De negen bureaus bundelen hun krachten, kennis en netwerken om gezamenlijk innovatieve en integrale oplossingen op ruimtelijke vraagstukken te creëren. Het samenwerkingsverband bestaat uit bureaus van jong talent en uit ontwerpbureaus met veel ervaring. We hebben alle vakgebieden in huis, van landschapsvisie tot architectonisch detail. Het samenwerkingsverband verbindt visies en ideeën aan ambacht en realisatie. Altijd steeds met de basishouding van ontwerpen als duurzame strategie, ontwerpen als strategie voor transformaties en duurzaam bouwen (BREEAM). We hebben zo onze eigen ideeën van de ketenbenadering van het bouwen, waardoor we innovatieve oplossingen met andere rendementen dan geld genereren.

Het samenwerkingsverband is ook opgezet om kosten bewust en integraal win- win situaties te maken. Bijvoorbeeld landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen worden in het voortraject van planvorming van de architectuur betrokken, waardoor slim met ruimte, grond en materialen gewerkt kan worden. We maken gebruik van één centraal informatiemodel BIM (Building Information Modelling) in het ontwerp- en bouwproces. BIM maakt bouwen efficiënt en transparant en reduceert bouw- en beheerkosten door vroegtijdige afstemmen van alle (bouw)disciplines.

Meer informatie vindt u op de website van PLAN-S