St. Theresiakerk Eindhoven

Carmelitessenstraat Eindhoven

Ontwerp 

St. Theresiakerk Eindhoven

Herbestemming kerk tot cultureel ontmoetingscentrum

De rijksmonumentale St. Theresiakerk in Eindhoven stamt uit 1927 en is gebouwd als driebeukige bakstenen basiliek. Conform de landelijke trend, had de kerk te kampen met teruglopende bezoekersaantallen en is daarom in 2013 aan de eredienst ontrokken. Wijkoverleg ’t Ven en wooncorporatie Thuis hebben VDLP Architecten gevraagd een ontwerpstudie te maken, naar de herbestemming van de kerk tot culturele ontmoetingsplaats.

Meer informatie

Binnen het ontwerp is plaats voor een wijkbibliotheek, kleinschalig theater, handenarbeidlokaal, kinderopvang, koffiehoek en diverse multifunctionele ruimten. Het in de buurt gelegen Christiaan Huygens College en het Kindcentrum Theresia hebben inmiddels ook interesse getoond in het initiatief.

Wijkfunctie

Vanwege de wijkfunctie worden de bewoners actief betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen, de uitvoering en de latere exploitatie. Het feit dat zich tijdens een recent georganiseerde informatiebijeenkomst, meer dan 100 vrijwilligers hebben aangemeld, toont aan dat er een breed draagvlak is voor het nieuwe wijkcentrum.