Sportpark Montgomerystraat Leiden

Montgomerystraat Leiden

BVO 895 m2

opgeleverd 2014

Sportpark Montgomerystraat Leiden

Sportaccomodatie voor korfbal, handbal en American Football

Het sportpark aan de Montgomerystraat in Leiden dateert uit 1957 en is ca. 3 hectare groot. Het complex biedt plaats aan drie sportverenigingen; korfbalvereniging KZ Danaïden, handbalvereniging Saturnus en American Footballclub Lightning. Na een uitgebreide architectenselectie, heeft de gemeente Leiden VDLP Architecten gevraagd voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor de club- en kleedaccommodaties.

Meer informatie

Kenmerkend voor het sportpark is dat deze geheel wordt omsloten door een waterpartij, de velden zijn vanaf de straat alleen bereikbaar via een tweetal bruggen. In het stedenbouwkundig ontwerp, is er voor gekozen om de centrale brug op te waarderen tot hoofdentree van het sportpark, waarbij de tweede brug enkel wordt gebruikt voor bevoorrading en in geval van calamiteiten.

De centrale brug en het toegangspad naar de sportvelden, zijn voorzien van balustraden en beukenhagen, die de bezoekers leiden naar het hart van het sportpark. Vanaf dit punt kan het gehele park worden overzien en is binnen een oogopslag duidelijk waar de verschillende sportclubs zich bevinden.

Bouwkundig ontwerp

Het bouwkundig ontwerp is gebaseerd op een grid van houten gelamineerde liggers. Onder deze liggers bevinden zich de diverse functies van het bouwplan. Ter plaatse van de fietsenstalling is het grid geheel open en doen de liggers dienst als pergola, bij de club- en kleedruimten dragen de liggers het dak, waarbij de volumes rondom zijn voorzien van uitkragende luifels. Alle losse bouwdelen worden met elkaar verbonden door een kader van stalen randliggers.

Het bouwplan kent twee verschillende identiteiten. Enerzijds is er voor gekozen om de schaal, materialisatie en het kleurgebruik van alle club- en kleedaccommodaties eenduidig uit te voeren, zodat het plan als collectief herkenbaar is. Hierbij zijn de kleedruimten uitgevoerd als gesloten volumes, terwijl de clubruimten zijn voorzien van transparante gevels, waardoor directe connectie ontstaat met de sportvelden. Het deels transparant uitvoeren van de straatgevels en het uitdunnen van de groenvoorziening langs de waterpartij, draagt bij aan een goede interactie tussen het complex en de woonwijk.

De identiteit van de individuele sportclubs is zichtbaar gemaakt door de buitenkozijnen uit te voeren in de afzonderlijke clubkleuren; blauw, rood en goudgeel. Deze kleuren zorgen tevens voor een ‘vrolijke noot’, wat gezien het groot aantal jeugdige spelers die het sportpark bezoekt op z’n plaats lijkt.

De technische uitwerking van het bouwplan heeft in nauw overleg met Sportbedrijf Leiden en de sportclubs plaats gevonden. Voor de installaties, materialen en afwerkingen zijn er toekomstgerichte keuzes gemaakt, in het kader van duurzaamheid, beheer en onderhoud.

Het clubgebouw van Lightning is casco aan hen opgeleverd, waarbij de afwerking en inrichting door sponsoring en crowdfunding is gefinancierd en door de leden zelf is uitgevoerd. De namen van sponsoren en vrijwilligers zijn als blijvende herinnering in de gietvloer verwerkt.

Na het verzorgen van de vergunningsaanvraag en de aanbesteding, heeft VDLP Architecten namens de gemeente Leiden het bouwplan begeleid en directie gevoerd tijdens de uitvoering.