Michaëlkerk Veldhoven

Dorpstraat Veldhoven

BVO 360 m2

opgeleverd 2014

Michaëlkerk Veldhoven

Uitbreiding kerkgebouw De Christengemeenschap

De voormalige Nederlands Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat in Veldhoven dateert uit 1912 en is eind jaren ’60 fors verbouwd en versoberd. De huidige gebruiker van het gebouw, de Christengemeenschap, heeft VDLP Architecten gevraagd voor het realiseren van een moderne uitbreiding van het kerkgebouw.

Meer informatie

Het bestaande gebouw bestond uit een grote gebedsruimte met kleine entreepartij en op de verdieping was een vergader- en opslagruimte aanwezig. Binnen het bestaande bouwvolume was daardoor geen mogelijkheid om nieuwe initiatieven een eigen ruimte toe te kennen.

Er was behoefte aan een ruimte om voor en tijdens de diensten kinderen op te vangen. Ruimte om voor en na de dienst elkaar te ontmoeten en wat samen te drinken. Een ruimte om met grotere groepen te vergaderen en landelijke bijeenkomsten te organiseren.

Omdat sloop van het huidige gebouw en vervangende nieuwbouw geen optie was, werd besloten om de bestaande entreepartij bij de gebedsruimte te betrekken. Naast het oude kerkgebouw is een nieuwe vleugel gebouwd, waarin een multifunctionele ruimte is gelegen, evenals ondersteunende functies als een pantry en de toiletgroep. Een nieuwe entree zorgt voor toegang tot zowel het oude als het nieuwe deel van het kerkgebouw.

Onderscheid

Om het onderscheid tussen het oude en het nieuwe, maar ook tussen de stille dienstruimte en de ondersteunende functies zichtbaar te maken, is de nieuwbouw in contrasterende vormen en materialen uitgevoerd. De Christengemeenschap is gestoeld op de inzichten van Rudolf Steiner en de antroposofische invloed is zodoende zichtbaar in vormgeving en het materiaalgebruik.

VDLP Architecten heeft het project van het begin, de planvorming tot het einde, de eindoplevering, begeleid.