Herbestemming Gebouw RF Eindhoven

Amvest i.s.m. Kragt

Strijp-R Eindhoven

GBO 440 m2

bouwvoorbereiding 

Herbestemming Gebouw RF Eindhoven

Wonen in industrieel erfgoed op Strijp-R

Grenzend tussen landgoed De Wielewaal en het creatieve hart Strijp-S in Eindhoven, ligt Strijp-R, voormalig fabrieksterrein van Philips. De komende jaren worden in dit gebied zo’n 500 woningen gerealiseerd, waarbij ook een aantal oude fabrieksgebouwen een nieuwe functie krijgen. Een voorbeeld hiervan is Gebouw RF, daterend uit 1948 en destijds gebouwd als garage voor de Afdeling Vervoer van Philips. Toen een nieuwe invulling met atelierruimten niet haalbaar bleek, heeft de huidige eigenaar en ontwikkelaar Amvest, VDLP Architecten gevraagd een deel van dit gebouw her te bestemmen tot woningen.

Meer informatie

Het oorspronkelijke gebouw bestond uit een gemetselde voorbouw, waarin zich de kantoren, kantines en kleedruimten bevonden. In de achter- en naastgelegen hallen, bevonden zich de feitelijke werkplaatsen. Vanwege veranderende wensen en omstandigheden, is vanaf de jaren ’70 een groot deel van het gebouw gesloopt. Uiteindelijk zijn alleen de voorbouw en het eerste stramien van de hallen bewaard gebleven.

Het nieuwe ontwerp

Het nieuwe ontwerp concentreert zich op het meest oostelijke deel van het gebouw, ook wel bekend als Unit 3. Dit bouwdeel bestaat uit twee losse volumes, die op de tweede verdieping met elkaar worden verbonden. De onderdoorgang die hierdoor ontstaat vormde vroeger de toegang tot de achtergelegen hallen.

Aansluitend op het masterplan, diende het overgebleven deel van het oorspronkelijke gebouw geheel intact te blijven. Na de herbestemming zal Unit 3 plaats bieden aan 5 appartementen. Links en rechts van de onderdoorgang bevinden zich 4 appartementen voorzien van entresol en vide. De grootste woning bevindt zich op de tweede verdieping en wordt optioneel voorzien van een dakterras. Op de begane grond zijn tevens de inpandige fietsenstalling en containerruimte gesitueerd.

Het industriële karakter van het gebouw blijft ook na de verbouwing behouden. De woningen worden casco opgeleverd en de stalen vakwerkspanten en betonnen cassettevloeren blijven geheel in het zicht. In het kader van duurzaamheid en wooncomfort worden alle vloeren, gevels en daken nageïsoleerd.

De woningen aan de zuidzijde worden voorzien van een vliesgevel die zich uitstrekt over twee bouwlagen. Ter plaatse van de vide bedraagt de plafondhoogte ruim 6 meter. Om het klimaat in de woningen beheersbaar te houden, wordt de vliesgevel voorzien van zonwerende beglazing.