Bloemkoolwijk Geestenberg Eindhoven

Geestenberg Eindhoven

269 woningen

opgeleverd 2014

Bloemkoolwijk Geestenberg Eindhoven

Renovatie 269 woningen vormt aanleiding Grondstoffenbank

Een vijfde van de Nederlandse woningen bevindt zich in zogenaamde bloemkoolwijken. Dit type wijk werd tussen 1970 en 1985 in heel Nederland gebouwd en is een reactie op de grootschalige, onpersoonlijke recht-toe-recht-aan-bouw van na de oorlog. Kenmerkend zijn de kronkelige structuur, kleinschaligheid en openbare ontmoetingsplekken. Veel van deze wijken zijn inmiddels toe aan groot onderhoud, zo ook de Eindhovense wijk Geestenberg. VDLP Architecten heeft op vraag van wooncorporatie Woonbedrijf, een duurzaam onderhoudsplan gemaakt voor 269 huurwoningen.

Meer informatie

Aanleiding voor het onderhoudsplan vormde de matige technische staat van de bestaande gevelbekleding. In plaats van deze een-op-een te vervangen, zijn de woningen als geheel tegen het licht gehouden en zijn ook de mogelijkheden om deze energetisch op te waarderen bestudeerd. Middels variantenstudies is bekeken welke labelverbeteringen mogelijk waren, met verschillende bouwkundige en installatietechnische ingrepen.

Uiteindelijk is er voor gekozen om de gevelvullende hsb-elementen inclusief kozijnen compleet te vervangen. Tevens zijn de woningen voorzien van nieuwe dakisolatie en zijn de verouderde ventilatiesystemen vernieuwd. De woningen stijgen zo met minimaal 2 energielabels naar een B-label en kunnen daarna nog verder doorstijgen op basis van een extra duurzaamheidspakket.

Bij het ontwerp van de nieuwe gevels is zoveel mogelijk rekening gehouden met het oorspronkelijke beeld uit de jaren ’70. De nieuwe onderhoudsvriendelijke rabatdelen, zijn in overleg met de bewoners uitgevoerd in de kleuren donkerbruin en western red cedargrijs. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de woningen die zich in de kern en de buitenring van de wijk bevinden. Dit onderscheid draagt bij aan een betere leesbaarheid en oriëntatie binnen de wijk.

Database

Uit steekproeven bleek dat niet voor álle buitenkozijnen en rabatdelen een technische noodzaak was, om deze te vervangen. Omdat het renoveren op woningniveau op lange termijn, niet de meest duurzame keuze zou zijn, is besloten om alle woningen aan te pakken en te zoeken naar nieuwe toepassingen voor de uitkomende bouwdelen.

VDLP Architecten heeft hiervoor een database opgezet, waarbij alle kozijnen, ramen en deuren zijn voorzien van codestickers. In samenwerking met Woonbedrijf zal de database worden uitgebreid, tot een zogenaamde Grondstoffenbank. Op deze manier wordt inzichtelijk welke gebruikte bouwmaterialen beschikbaar zijn, welke specificaties deze bezitten en of de bouwdelen al eerder (tijdelijk) zijn hergebruikt. Voor meer informatie, zie de website van Expeditie Kozijn.

Tijdens de afgelopen twee edities van de Dutch Design Week, zijn met de oude kozijnen uit Geestenberg verschillende paviljoens gebouwd op de creatieve hotspot Strijp-S in Eindhoven.  Zo werd het paviljoen S-Cape gebruikt als uitvalsbasis voor de ontwerpcorporatie Plan-S, waar ook VDLP Architecten partner van is.

In de ‘vrijstaat’ Plug-in-City, is een mini-dorp gebouwd, met een combinatie van puien en zeecontainers. Deze ruimten blijven minstens vijf jaar staan en worden onder meer gebruikt als ontmoetingsruimte, ateliers en winkelruimte voor bewoners en bedrijven op Strijp-S. Het Glaspaviljoen vormt het hart van Plug-in-City en is gebouwd door bewoners van de naastgelegen loftgebouwen Anton en Gerard.

Binnenkort zullen gebruikte bouwmaterialen worden toegepast in een herbestemde kerk en bij een duurzame horecagelegenheid die midden in een park wordt gebouwd.

Wordt vervolgd…