Van Thienenlaan Eindhoven

Renovatie buurtwinkels zorgt voor nieuwe impuls woonwijk

De Van Thienenlaan vormt de ruggengraat van de Eindhovense wijk Kronehoef. Deze typische na-oorlogse wijk wordt gekenmerkt door de afwisseling van rijwoningen, portiekflats en plantsoenen. Op een drietal hoeken in de straat, wordt het straatbeeld geaccentueerd door een aantal kleine buurtwinkels. Nadat een groot deel van de woningen was gerenoveerd, heeft wooncorporatie Woonbedrijf, VDLP Architecten gevraagd, voor een revitaliseringsplan voor deze winkelpanden.

Ondanks hun beperkte afmetingen vormen de winkels een karakteristieke afwisseling in het straatbeeld. Dit wordt veroorzaakt door hun afwijkende functie, grotendeels glazen gevels en uitkragende luifels. Bij het nieuwe ontwerp, was het dan ook al snel duidelijk, dat de bestaande verschijningsvorm behouden en waar nodig versterkt moest worden.

VDLP Architecten - Renovatie Van Thienenlaan Eindhoven

Uit gesprekken met winkeliers en bewoners, bleek dat de grote luifels een aanzuigende werking hadden op hangjeugd, met vervuiling en vernielingen als gevolg. Om dit te doorbreken zijn in de nissen bij de entrees, sparingen gemaakt in het dak. ’s Avonds wordt de ruimte onder de luifels aangelicht door een verticaal licht-element, wat door de daksparingen heen steekt. Op deze manier zijn de nissen vanaf de straat goed zichtbaar en worden ongenode gasten ontmoedigd zich hier op te houden.

Om de twee richtingen van de hoekwinkels te accentueren, zijn de houten boeiboorden vervangen door stalen U-liggers. De daken gaan hierdoor meer als schijf werken en de diepte van de liggers zorgt tevens voor een mooie schaduwwerking.

De houten puien bleken nog in goede staat en zijn alleen opnieuw geschilderd. De lage borstweringen onder de puien zijn voorzien van langwerpige keramische tegels. Door deze uit te voeren in een donkergrijze kleur, ontstaat meer contrast tussen de puien en de aangrenzende bestrating.

VDLP Architecten - Renovatie Van Thienenlaan Eindhoven

De kleurstelling van de winkels is neutraal gehouden. Alleen de licht-elementen hebben een groene of rode accentkleur. Naast reguliere bedrijven als een kapper en een fietsenwinkel, is er een eet- en ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking in één van de panden gevestigd. De verschillende functies zijn ludiek zichtbaar gemaakt, door middel van doosletters die op de dakrand zijn geplaatst.

Gerelateerde projecten

Renovatie bloemkoolwijk Geestenberg - VDLP Architecten

Opdrachtgever: Woonbedrijf
Locatie: van Thienenlaan Eindhoven
Omvang: BVO 410 m2
Hoofdaannemer: Van Rijswijck
Adv. constructies: Ingenieursburo De Jong
Status: opgeleverd 2009

© Copyright 2021 - vdlp architecten | architectenbureau Eindhoven (Strijp-S)