Diensten

 • VERGUNNINGEN

  Met onze brede kennis en ervaring, kunnen wij u bijstaan in het aanvragen van álle voor een bouwplan benodigde vergunningen.

  De meest voorkomende vergunningen op een rijtje:

  • Vooroverleg / conceptaanvraag;
  • Omgevingsvergunning sloopactiviteiten;
  • Omgevingsvergunning bouw- en verbouwactiviteiten;
  • Omgevingsvergunning restaureren, verbouwen of onderhouden van monumenten;
  • Omgevingsvergunning strijdigheid bestemmingsplan;
  • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksmelding);
  • Omgevingsvergunning milieu-activiteiten (milieumelding);
  • Watervergunning;
  • Splitsingsvergunning

  Niet voor alle bouwactiviteiten is een vergunning noodzakelijk.
  Met name de regelgeving voor het realiseren van uit- en aanbouwen, dakkapellen etc is hier recent op aangepast. Ook hierin kunnen wij u adviseren.