Diensten

  • Projectdefinitie

    Als de haalbaarheid overtuigend aangetoond is, wordt het programma dat op de locatie moet worden gerealiseerd nauwkeurig omschreven. Alle functies worden benoemd en de eigenschappen en onderlinge relaties van de functies worden in beeld gebracht.

    De eisen waaraan het gebouw moet voldoen worden vastgelegd: Prestaties die het gebouw, met daarin de technische installaties, moet leveren op het gebied van isolatie, geluid, licht, ventilatie, duurzaamheid, onderhoudskosten energielasten etc. liggen daarmee vast. Bouwbugdetten en planning worden opgesteld en het bouwproces wordt in kaart gebracht.