Diensten

 • Planvorming & haalbaarheid

  Elke opdrachtgever heeft eigen specifieke wensen en eisen waarop een huisvestingsvraag is gebaseerd.
  Allereerst stellen we vast of de huisvestingsvraag een vanzelfsprekende consequentie is van de gestelde eisen en wensen.

  Elke bouwlocatie heeft zijn eigen zeer specifieke eigenschappen. Op elke locatie is regelgeving van de overheid van toepassing. Deze regels bepalen mede wat de bouwmogelijkheden op de locatie zijn.
  Deze eigenschappen maken de locatie meer of minder geschikt voor bepaalde functies.
  De ligging en de grootte van de bouwlocatie zijn bepalend voor de omvang en de vorm van het te bouwen volume. Ook de functies van de bebouwing in de omgeving zijn doorslaggevend voor de mogelijkheden die de bouwplaats biedt. De vraag of bepaalde functies op een locatie langdurig voorstelbaar zijn moet positief beantwoord kunnen worden.

  Vervolgens moeten de bouwkosten, exploitatie- en onderhoudslasten op lange termijn passen bij financiële huishouding van de gebruiker van het nieuw te ontwerpen gebouw.

  Wij adviseren de initiatiefnemer/opdrachtgever bij deze onderwerpen en adviseren daarmee over de haalbaarheid van het project.