Diensten

 • Ontwerp

  De eerste ontwerpen, tekeningen, worden gemaakt. Nu wordt voor de opdrachtgever zichtbaar hoe groot het volume van het gebouw wordt , waar de verschillende functies zijn ondergebracht, hoe het gebouw op de locatie ligt, hoe de ontsluiting en het parkeren kunnen worden gerealiseerd en de hoe bezonning is.

  Er worden ramingen gemaakt van de kosten. Het bouwproces met de betrokken partijen wordt in kaart gebracht.
  Ook wordt in deze fase al over energiehuishouding en materiaalgebruik nagedacht.
  Meestal zijn er meerdere concepten mogelijk. Deze worden naast elkaar gezet en vergeleken.
  Het concept met de beste mogelijkheden wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp.

  Dat definitief ontwerp is de basis voor de volgende fase.