Diensten

  • Nazorg

    Als het project wordt opgeleverd, begint in feite het gebouw zijn prestatie te leveren.
    Nu wordt duidelijk of de, tijdens de voorbereiding berekende exploitatiekosten, overeenkomen met de werkelijkheid.

    De fase onderhoud treedt in. Het gebouw wordt periodiek en systematisch schoongemaakt.
    Volgens plan met het onderhoudsbedrijf worden er in de loop van de jaren (onder)delen van het gebouw vervangen en gerenoveerd.