Diensten

 • Bouwtechniek

  In deze fase wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. Bij grotere werken worden adviseurs ingeschakeld op het gebied van installaties, constructie, bouwfysica, energieopwekking etc. Op basis van deze gegevens is voor iedereen die het gebouw moet beoordelen alle ter zake doende informatie beschikbaar.

  Ook worden in deze fase alle materialen waaruit het gebouw wordt samengesteld vastgelegd. De keuze van de materialen en de detaillering daarvan, hebben consequenties voor het onderhoud op korte en lange termijn van het gebouw.

  In deze fase wordt het project beschreven in de vorm van een technische omschrijving of een bestek.
  Alles wat met het project te maken heeft en niet kan worden getekend, wordt in woorden vastgelegd. Zo is er b.v. een juridische paragraaf, wordt de kwaliteit van materialen vastgelegd, worden behandelvoorschriften van bouwmaterialen beschreven en garanties van bouwmaterialen benoemd.

  We maken een onderhoudsplan voor het gebouw waarin beschreven staat hoe alle materialen moeten worden onderhouden, wanneer ze moeten worden vernieuwd en wat daarvan de kosten zijn. Daarnaast komt er een plan om het gebouw op lange termijn energetisch onder controle te houden.