Diensten

  • Bouwbegeleiding & bouwdirectie

    Kleinere werken volstaan met periodieke controle van de architect of projectleider op de bouwplaats. Daarbij maakt de controleur een kort verslag van de voortgang en kwaliteit van de bouw en houdt eventuele afwijkingen en daaruit voortvloeiende meer-en minderwerken bij.

    Bij grotere werken is het noodzakelijk een directievoerder op het werk te zetten. De architect of projectleider zal deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. De taak van de directievoerder is het getekende contract tussen opdrachtgever en aannemer ten uitvoer te laten brengen.